Proizvodnja

Texo trgovina d.o.o. bavi se proizvodnjom boja.

PROIZVODNJA BOJA:
1. Unutarnje zidne boje
2. Fasadne boje
3. Boje za drvo
4. Boje za metal

Osim proizvodnje boje, Texo trgovina d.o.o. proizvodi i pripadajuće ton karte.